Algemene voorwaarden Eethuis Mr Gyros

 

Eethuis Mr Gyros is de beste Griekse eethuis in regio Leiderdorp. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de hoofdstraat 11, 2351 AA Leiderdorp.  

 

Eventuele correspondentie kunt u richten aan:

Eethuis Mr Gyros

hoofdstraat 11

2351 AA Leiderdorp

E: info@mrgyros.nl

Web: mrgyros.nl

 

Privacy statement

Eethuis Mr Gyros gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Eethuis Mr Gyros houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot

Info@mrgyros.nl

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

 

Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. Eethuis Mr Gyros verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgrestaurant waar u bestelt ten einde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

 

Relatie tot bezorgcafetaria en overige derden

Als u bij Eethuis Mr Gyros bestelt geven we uw bestelling door aan de kok. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. Eethuis Mr Gyros is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een De verantwoordelijkheid van Eethuis Mr Gyros beperkt zich tot het overdragen van de bestelling aan het restaurant.

 

Klachtenafhandeling

U kunt klachten melden op info@mrgyros.nl 

 Elke klacht wordt door ons behandeld.

 

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvink vakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvink vakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestiging email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Eethuis Mr Gyros verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door Eethuis Mr Gyros dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (info@mrgyros.nl)

Technisch bewaren van persoonsgegevens 

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

 

Cookies

Eethuis Mr Gyros  gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Eethuis Mr Gyros gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Eethuis Mr Gyros. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen

Hoewel Eethuis Mr Gyros er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Eethuis Mr Gyros noch het restaurant waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@mrgyros.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Eethuis Mr Gyros is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux rechtenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Eethuis Mr Gyros enig onderdeel van Eethuis Mr Gyros te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@mrgyros.nl en een aanvraag daartoe indienen.

 

Aansprakelijkheid

Eethuis Mr Gyros doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar klanten. Eethuis Mr Gyros accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website.

Eethuis Mr Gyros alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.